Upravljanje otpadnim uljima2022-10-01T22:10:10+02:00

Obaveza odvojenog sakupljanja otpadnih ulja

Upravljanje otpadnim uljem

Opasnost od ispuštanja ili prosipanja otpadnih ulja u okolinu

Otpadna mineralna ulja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, izazivanja problema sa imunitetom, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema (indirektnim unosom preko hrane) odnosno biohazardnih karakteristika. Zbog takvog negativnog uticaja na zdravlje ljudi i biosistema predstavljaju naglašeni rizik zagađenja životne sredine, vode, vazduha i zemljišta. Neadekvatno i rizično postupanje i upravljanje ovim otpadom predstavlja jedan od najvećih problema u oblasti zaštite životne sredine.

Zakon kategorično zabranjuje ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja na zemljište, u površinske i podzemne vode i kanalizaciju upravo zbog njegovog štetnog i dugoročnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zakonom se zabranjuje mješanje i skladištenje korištenih ulja sa drugom vrstom otpada i kontoliše ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja.

Inter Auto d.o.o. Tuzla PREUZIMA VAŠE OTPADNO ULJE I ONEČIŠĆENU AMBALAŽU

Prilikom servisiranja vašeg automobila mi ćemo preuzeti Vaše otpadno ulje i preduzeti sve neophodne mjere da ga zbrinemo na bezbjedan i  zakonom propisan  način uključujući i onečišćenu ambalažu od ulja i maziva koje smo koristili prilikom sevisa vašeg automobila.

Sa nama i našim partnerima ste sigurni da ste svoje otpadno ulje i onečišćenu ambalažu zbrinuli najboljom dostupnom tehnikom, u skladu s najboljom ekološkom praksom, propisima i standardima, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 33/03,72/09 i 92/17) i Pravilnikom o upravljanju otpadnim uljima (Službene novine Federacije BiH broj 94/21).

Go to Top