Audi Servis

Garancija mobilnosti

Kupovinom novog Audi vozila istovremeno ste postali korisnik usluge Garancije Mobilnosti. Ovom uslugom Vam je omogućena mobilnost i dolazak na odredište u slučaju da je Vaše vozilo zbog tehničkog kvara ostalo nepokretno.

Vaše prednosti

Garancija Mobilnosti vrijedi tokom cijelog vijeka trajanja Vašeg vozila.

Pravo na uslugu Garancije Mobilnosti zadržavate redovnim servisiranjem i održavanjem Vašeg vozila u ovlaštenom Audi servisu prema propisanom planu održavanja ( svaki inspekcijski servis mora biti potvrđen potpisom i pečatom ovlaštenog servisnog partnera).

Garancija Mobilnosti se odnosi na vozila koja su zbog tehničkog kvara ostala nepokretna na cesti ( smatra se da je vozilo nepokretno kada je nemoguće odvesti se, vlastitim pogonom, u najbliži ovlašteni servis ili ukoliko prema uputama proizvođača nije dozvoljen nastavak vožnje).

U slučaju nevolje na putu nazovite nas preko besplatne telefonske linije:

  • 0800 222 27 za pozive iz Bosne i Hercegovine
  • +387 33 768 190 za pozive izvan Bosne i Hercegovine (prema lokalnoj tarifi zemlje iz koje se poziva)

Na raspolaganju smo Vam 24 sata dnevno, 365 dana u godini!

Usluge garancije mobilnosti

Pomoć na cesti

U najkraćem mogućem roku stručna ekipa će stići i zbrinuti Vas i Vaše vozilo na licu mijesta. Garancija mobilnosti pokriva trošak izlaska stručne ekipe.

Vuča vozila

Ako Vaše vozilo nije moguće osposobiti na licu mjesta, osigurat ćemo Vam besplatan prijevoz za Vas i Vaše vozila do najbližeg Audi servisa.

Zamjenska mobilnost

Ukoliko se Vaše vozilo mora radi otklanjanja kvara zadržati u ovlaštenom Audi servisu duže od tri sata, organizirat ćemo Vam korištenje jedne od sljedećih usluga:

1. Zamjensko vozilo

Ukoliko ste udaljeni više od 30 km od od mjesta prebivališta , možete koristiti besplatno zamjensko vozilo dok se Vašem vozilu ne otkloni tehnički kvar (najviše do 5 dana uključujući vikend i dane praznika).

Garancijom mobilnosti nisu pokriveni troškovi goriva i cestarine , kao ni drugi troškovi napravljeni u svrhu nastavka Vašeg putovanja. Kategoriju i vrstu zamjenskog vozila odabire ovlašteni Audi servis.

2. Hotel

Ukoliko ste udaljeni više od 80 km od mjesta prebivališta i želite pričekati osposobljavanje Vaše gvozila, Vi i Vaši saputnici imate pravo na jedno noćenje u obližnjem hotelu.

3. Ostala prijevozna sredstva

Ukoliko želite nastaviti Vaše putovanje alternativnim oblicima prijevoza, možemo Vam ponuditi besplatan prijevoz taxi službom, vozom ili autobusom.

(Napomena: tri sata počinju sa dolaskom nepokretnog vozila u ovlašteni Audi servis).

Prema uslovima garancije mobilnosti mogće je koristiti samo jednu od navedenih usluga (isključen je npr. kombinacija zamjenskog vozila i smještaj u hotel).

Ograničenja i gubitak prava garancije mobilnosti

Pravo na Garanciju Mobilnosti imaju sva vozila koja su kupljena kod ovlaštenog Volkswagen partnera u Bosni i Hercegovini, nakon 01. 01. 2002 godine.
Ukoliko Vaše vozilo ima pravo na Garanciju Mobilnosti i ukolko se zateknete u zemlji gdje nema organizirane nacionalne Garancije Mobilnosti, sami snosite nastale troškove. Te troškove će Vam nadoknaditi ovlašteni Audi servis u Bosni i Hercegovi ( uz predočenje svih računa, a prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti ) koji je vlasnik zadnjeg važećeg pečata Garancije Mobilnosti u planu održavanja vozila. Ako se nađete u zemlji koja ima organizovanu Garanciju Mobilnosti, sve troškove , prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti , snosi ovlašteni Audi servis u toj zemlji.

Garancija Mobilnosti ne uključuje troškove opravke vozila

Pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila nastala zbog uzroka koji nije u skladu sa pomenutom definicijom nepokretnosti vozila.

U slučaju da nemate pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti, prema Vašoj želji ovlašteni Audi servis će Vam uslugu organizirati, s napomenom da sami snosite nastale troškove.

Za detaljne informacije obratite nam se.