Usluge sigurnosti

Audi Garancija

Audi Vam pruža naprednu tehnologiju, futuristički dizajn, izvanredan kvalitet, vrhunski servis i Audi garanciju za svaki svoj model.

Garancija

Dobro je znati da ste uvijek u sigurnim rukama: proizvođač AUDI AG zajedno sa Audi partnerima odobrava Vam kod kupovine novog automobila:

 • Dvogodišnju garanciju na vozilo / bez ograničenja broja prijeđenih kilometara
 • Dodatna mogućnost: doplata za 3 i 4 godinu „Produžena garancija“
 • Garanciju na lak u trajanju od 3 godine
 • Garanciju na prohrđavanje u trajanju od 12 godina

Obim garancije

Garancija obuhvata otklanjanje nedostatka koji se na vozilu pojavi za vrijeme trajanja garancije; otklanjanje nedostatka obavlja se kod ovlaštenog Audi partnera o trošku proizvođača odnosno importera. Prirodno habanje dijelova vozila ne smatra se nedostatkom.

Ograničenja i gubitak prava garancije mobilnosti

Garancija ne obuhvata otklanjanje nedostataka koji su nastali:

 • kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo
 • usljed neodgovarajuće ili nepravilne upotrebe vozila
 • na osnovu upotrebe ili održavanja vozila koji nisu u skladu s uputama proizvođača
 • zbog neizvršavanja redovnih servisnih pregleda vozila, u predviđenom terminu/nakon predviđene kilometraže, u skladu s planom održavanja vozila
 • zbog neadekvatne njege vozila, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara na vozilu
 • zbog nestručnog otklanjanja prethodnog nedostatka, oštećenja ili kvara na vozilu od strane neovlaštenog servisa, ili kao posljedica ugradnje
 • neoriginalnih dijelova čiji kvalitet nije identičan kvalitetu originalnih dijelova, a što potvrđuje proizvođač dijelova
 • kao posljedica prekomjerne upotrebe (forsiranja) vozila ili upotrebe vozila u sportskim natjecanjima i sl.
 • kao posljedica promjena izvršenih na vozilu koje nisu predviđene niti odobrene od proizvođača
 • kao posljedica ugradnje neoriginalnih dijelova koji nisu odobreni od proizvođača
 • kao posljedica nepoštivanja propisa proizvođača o upotrebi, tretiranju i njezi vozila (npr. Uputstvo o korištenju vozila)

Garancija se u svakom slučaju gubi ako je nedostatak izazvan namjerno.

Prava iz Audi garancije mogu se ostvariti kod svakog ovlaštenog servisera za vozila marke Audi.

Ostale odredbe Audi garancije

Prava iz garancije ne umanjuju prava koja kupcu pripadaju na osnovu drugih propisa.Importer garantuje da će za prodano vozilo osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabavke originalnih rezervnih dijelova, za period od najmanje sedam godina.

Radi ostvarenja prava iz garancije, vlasnik garancije (kupac) je obavezan prije početka otklanjanja nedostatka, omogućiti utvrđivanje nedostatka u ovlaštenom servisu za vozila marke Audi. Kupac nema prava na bilo kakva dodatna potraživanja osim prava utvrđenih Garantnim listom.

Napomena: Garantni list je sastavni dio priloženog Plana održavanja vozila.