Audi servis

Audi – izvrstan izbor. To ne garantuje samo visoka kvaliteta automobila, nego i Vaš Audi servis.

INTER AUTO d.o.o.
75000 Tuzla, Turalibegova bb

Rukovodilac servisa: Slađan Krstić
Email: sladjan.krstic@interauto.ba

Mobilni: +387 61 736 377
Telefon: +387 35 247 248
Fax: +387 35 247 249
Email: audi.servis@interauto.ba

Upit o terminu servisa



    Podaci o automobilu: